کربنات باریم

نامهای دیگر : ویتریت    تهیه :احیا سولفات باریم در دمای بالاتر از C°1000 به سولفید باریم سپس واکنش سولفید باریم با کربنات سدیم یا دی اکسید کربن کاربرد :کربناات باریم در صنعت سرامیک کاربرد فراوانی [...]

متیل اتیل کتون

متيل اتيل كتون  مایعی بیرنگ و اشتعال پذیر  با نقطه جوش تقریبا 80درجه سانتیگراد است. حلالي قوي برای بسیاری از مواد شیمیایی میباشد. تهیه :متیل اتیل کتون از اکسیداسیون 2-بوتانول  تحت بستر کاتالیست [...]

بوتیل گلیکول

 یک مایع بی رنگ با بوی نسبتا خوب و تقریبا غیر فرار است . تهیه :بوتیل گلیکول از واکنش اتیلن اکساید و بوتانول در بستر کاتالیست تهیه میگردد . کاربرد:به دلیل وجود گروههای عاملی دو گانه در اکثر [...]

استون

اسِتون یکی از لکه‌برها معروف میباشد . استون اولین و مهم‌ترین عضو گروهی است که کتون نام دارند که  مایعی سمی، روان، بی‌رنگ با بویی شبیه بوی میوه است.بدلیل قطبیت بالا حلال خوبی برای اکثر ترکیبات آلی [...]

ایزو پروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل مایع بدون رنگ و قابل اشتعال وبا بوی بسیار قوی تهیه: در صنعت ایزوپوپیل الکل از واکنش پروپیلن و آب در بستر کاتالیزور بدست می آید. همچنین می توان آن را از هیدروژناسیون استون تهیه [...]