بوتیل استات

نام های دیگر : نرمال اتیل استات ، استیک اسید ان- بوتیل استر

بوتیل استات یک حلال از خانواده استرهاست که بی رنگ و با بویی شبیه سیب و جرم مولکولی 116.160 g/mol    و دانسیته  0.8825 g/ml  است  سمی نیست و در صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده کاربرد زیادی دارد ، حلالیت زیادی در آب ندارد ولی در اغلب حلالهای آلی حل میگردد.

روش تهیه:  بوتیل استات در صنعت از واکنش اسید استیک و بوتانول در حضور اسید سولفوریک بدست میآید و دارای ایزمومرهای ایزو و سک و ترت بوتیل استات است .

کاربرد بوتیل استات:بوتیل استات یک حلال عالی کم خطر در صنایع زیادی همچون رنگ ، رزین ، جوهر سازی ، چسب ، لاک ، آرایشی و بهداشتی و همچنین دارویی کاربرد دارد و به دلیل آتشگیر بودن باید از آن در مکانهای با تهویه مناسب استفاده نمود و از جرقه و آتش دور نگه داشت .

ایمیل

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید