استون

اسِتون یکی از لکه‌برها معروف میباشد . استون اولین و مهم‌ترین عضو گروهی است که کتون نام دارند که  مایعی سمی، روان، بی‌رنگ با بویی شبیه بوی میوه است.بدلیل قطبیت بالا حلال خوبی برای اکثر ترکیبات آلی [...]