سولفات آلومینیوم 

سولفات آلومینیوم از واکنش اسید سولفوریک و هیدروکسید آلومینیوم تهیه میگردد.

اطلاعات بیشتر

ایمیل

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید